• Polski
  • Norsk Nynorsk
  • Русский
  • English
  • +48 509 645 446
logo

Wojciech Bolanowski

Jeg er født i Wroclaw i 1962. Jeg avsluttet universitetsutdannelsen med master grad i kjemi og i 1989 reiste jeg til Norge. I årene 1990-1992 arbeidet jeg på Kjemisk Institutt, UiO, som stipendiat ved NTNF og Haflsund-Nycomed Bioreg a.s.

Etter at stipendet var utløpt i slutten av desember 1992, hadde jeg anledning til å jobbe i private selskaper. Den lengste perioden arbeidet jeg i Nor-par a.s., leverandør av dataprogrammer for tekniske og kjemiske beregninger til Norden og Midt Europa.

Høsten 1996 flyttet jeg tilbake til fødebyen min Wroclaw i Polen (selv om Oslo fremdeles også er byen min – delvis). Her var jeg skolelærer og etter det universitetslærer ved det Medisinske Universitetet i Wroclaw. Jeg arbeidet innen forskning i folkehelse og utdanning av medisinsk personell og forsvarte doktoroppgaven i 2006.

Samtidig underviste jeg norsk på kveldskurs og fra 2006 er det min fulltidsjobb. I undervisningen baserer jeg på kjennskap av det norske samfunnet som jeg var medlem i 7 år. Ikke minst hjelper meg utdannelsen og arbeidserfaringen min som tok plass i internasjonale miljøer, blant studenter og forskere samt noen forretningsmenn. Det skaper god kontakt med elevene på kurs.

I året 2009/2010 ble jeg med i teaterprosjektet «Strefa Norwegia» ved Teatr Polski i Wroclaw som oversetter. Jeg oversatte tekster til teaterspill av Ibsen, Shakespeare, moderne tekst av Rolf Alme samt fire filmer.

Nå bor jeg og kona mi sammen med våre 5 barn i sentrum av byen Wroclaw.

Copyright @2018 Kompetansesenter.PL