• Polski
  • Norsk Nynorsk
  • Русский
  • English
  • +48 509 645 446
logo

De fleste av våre elever har universitetsutdannelse. De lærer norsk opp til nivå B1 og mange tar også nivå B2. Informasjon som følger er slett ikke komplett og er gitt for å gi noen inntrykk om hvem våre elever er. Informasjon gjelder stortsett dem som har vært på norskopplæring lengst, det vil si opp til nivå B1 eller B2. Brev fra våre elever kan du lese på den polske websiden.

Skoleåret 2014/2015

I dette skoleåret har 10 av våre elever tatt bergenstesten, de fleste i april og mai. Det gjelder deltakere på kurs nivå B2/C1.

Det var fire grupper på nivå B1: i september, i desember, i februar og i juni. De fleste elevene har tidligere vært på kurs A1 og A2 hos oss.

 

Skoleåret 2013/2014

(ikke påført)

 

Skoleåret 2012/2013

På kurs300 i desember (nivå B1) deltok bl.a. to sykepleiere, to sosialarbeidere og en farmasøyt.

På kurs200 i oktober 2012 (nivå A2) deltok bl.a. 5 sykepleiere, 2 sosialarbeidere, 3 andre hadde også universitetsutdannelse.

På kurs300 i september 2012 (nivå B1) deltok bl.a. en lege, to sykepleiere, to farmasøyter, to språklærere, og en pedagog.

 

Skoleåret 2011/2012

Kurs400 på nivå B2 forberedte til bergenstest. Det var 5 leger som tok både skriftlig og muntlig bergenstest og en skoleelev. Noen bestod testen i januar/februar, andre i april/mai. En del resultater var «godt bestått». Nå arbeider 3 av disse legene i Norge, to er på turnus i Polen. Skoleeleven Aleksandra (19) begynte å studere i Bergen i august 2012.

På kurs300 i mai (nivå B1) deltok bl.a. en lege, en farmasøyt, en psykolog.

På kurs300 i mars (nivå B1) deltok bl.a. en lege, en sykepleier, en psykolog, en pedagog, en sivilingeniør. Nå (des 2012) arbeider de fleste i Norge eller med norsk i Polen.

På kurs300 (nivå B1) i september 2012 deltok det 8 personer fra medisinbransjen og 2 andre.

Copyright @2018 Kompetansesenter.PL