• Polski
  • Norsk Nynorsk
  • Русский
  • English
  • +48 509 645 446
logo
notfound

Poziom A1

Chcę zacząć naukę z doświadczonym nauczycielem Zapisz się

Język norweski dla początkujących | kurs intensywny

  • oferujemy 7-tygodniowe, 100-godzinne kursy na poziomie A1 ONLINE
  • nauczyciel, pan Wojciech Bolanowski ma ogromne doświadczenie
  • nauczyciel przeprowadził już ponad 40 takich kursów w klasie (2008-2020)
  • kursy kameralne online są jeszcze bardziej dopingujące niż w klasie, płacisz za konkretne rezultaty

Najbliższe kursy języka norweskiego A1 w roku akademickim 2020/2021

Kurs A1 ONLINE od 08 czerwca 2021 (wt)
3 dni w tygodniu, wtorek, piątek w godz. 17.00-18.30 oraz sobota w godz. 12.00-13.30

charakter kursu: ONLINE z włączoną kamerą
cena: cena godziny lekcyjnej (45 minut) na tym kursie wynosi 40 zł (obecnie 100 NOK) bez względu na liczbę uczestników.
status kursu: Zainteresowanych prosimy o kontakt z nauczycielem e-mailem (noregpolen@gmail.com) lub telefonicznie (509645446)

1. Dla kogo przeznaczony jest kurs? Kurs jest przeznaczony dla zarówno dla osób, które nigdy nie zetknęły się z językiem norweskim jak i dla tych, którzy uczyli się mało lub niesystematycznie, i chcą uporządkować umiejętności.

2. Forma i cena zajęć. Zajęcia odbywają się online na zasadach elastycznych. Rozpoczęcie zajęć nie obliguje do kontynuacji. Wymagane jest zapłacenie za tydzień kalendarzowy z góry. Należności są naliczane bez względu na obecność ucznia aż do momentu otrzymania drogą mailową rezygnacji.

Cena godziny lekcyjnej (45 minut) na tym kursie wynosi 40 zł (obecnie 100 NOK) bez względu na liczbę uczestników (minimum 1 – maksymalnie 6).

3. Dni i godziny zajęć. Kurs trwa 15 godzin lekcyjnych tygodniowo, w sumie 90 godzin lekcyjnych. Godzina lekcyjna to 45 minut. W sumie 100 godzin lekcyjnych.

4. Jaki jest cel kursu? Na zakończenie kursu uczestnik dużo pracujący samodzielnie poza kursem powinien osiągnąć poziom powyżej A1 we wszystkich 4 podstawowych kompetencjach (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, pisanie, mówienie). Uczeń który będzie powtarzał materiał samodzielnie (i/lub posługiwał się norweskim na co dzień) będzie mógł kontynuować zajęcia online na poziomie A2 bezpośrednio po zakończeniu tego kursu, a potem na poziomie B1 a potem na poziomie B2. Osiągnięcie poziomu B1 w tym cyklu zajęć może nastąpić po 6 miesiącach (egzamin Norskprøve 15.03.2021).

5. Co robimy na kursie? W czasie zajęć robimy różnorodne ćwiczenia z nauczycielem posługując się wyłącznie językiem norweskim. Korzystamy przy tym stale z dysku Google z materiałami nauczyciela. Poznajemy materiał tematyczny typowy dla poziomu A1, korzystając ze źródła internetowego „Mot målet”.

Uczeń powinien powtarzać w domu te ćwiczenia, które robiliśmy w czasie lekcji.

Uczeń powinien też stale korzystać z nauki w życiu codziennym: w pracy, w sklepie w Norwegii. To da dużo większy postęp.

Uczeń może i powinien pytać o to, czego nie rozumie w czasie lekcji (po norwesku), lub przesyłać zapytania do nauczyciela po polsku.

6. Jakie są wymagania? Kandydat nie musi umieć porozumiewać się po norwesku.

Kandydat musi zainstalować sobie program Microsoft Teams oraz nauczyć się korzystać z dysku wirtualnego Google.
Kandydat musi mieć słuchawki z mikrofonem na twardym wysięgniku (Dobre: Logitech G430, G432 dostępne w Norwegii). Dzięki dobrym słuchawkom z mikrofonem nadajemy do uszu innych tylko nasz głos i unikamy przekazywania różnych odgłosów przeszkadzających innym kursantom i nauczycielowi. Te odgłosy (dla nas pozornie ciche) stanowią duży problem dla innych.

Wszyscy dbamy o pozytywny nastrój w czasie lekcji. Uprzedzamy, że na lekcji dużo się śmiejemy.

7. Sposób zajęcia miejsca na kursie. Osoba, która po przeczytaniu niniejszych warunków jest zainteresowana uczestnictwem w kursie, powinna skontaktować się z nami i po otrzymaniu numeru faktury dokonać wpłaty w wysokości 600 PLN. Wpłata oznacza zgodę uczestnika na zawarte w tym tekście warunki i zobowiązanie Kompetansesenter do zarezerwowania miejsca na kursie.

Wpłat należy dokonywać:

a.na konto bankowe w PLN, numer rachunku  w PLN: 20 1440 1387 0000 0000 0952 1402
tytułem:  kurs norweskiego, nazwisko i imię uczestnika, stopień lub nazwa kursu
Właścicielem kont jest: Kompetansesenter.pl, ul. Szczytnicka 30 m 3, 50-382 Wrocław, Polska

b.Wpłatę można zlecić tak, aby wpłynęła w koronach norweskich (należność księgujemy wg kursu średniego z danego dnia, który jest dostępny  na stronie www.nbp.pl ) na poniższe konto. Wystawiamy wtedy rachunek w NOK. Prosimy jednak aby robić to tylko wtedy, gdy wpłaca pracodawca lub osoba, która potrzebuje rachunek w koronach. Koszta przelewu powinien wziąć na siebie wpłacający. Numer IBAN konta w NOK: PL76144013870000000009521461; nazwa: Kompetansesenter.pl; adres: 50-382 Wroclaw, Szczytnicka 30 m 3; Bank: PKO Bank Polski; SWIFT: BPKOPLPW

8. Rezygnacja klienta, nieobecności klienta, odwołanie kursu, wykluczenie ucznia.

8a. Jeśli klient wpłaci jakąkolwiek kwotę i zrezygnuje za pomocą zgłoszenia mailowego z kursu przed jego rozpoczęciem lub w czasie trwania, wpłacone pieniądze zostaną mu zwrócone w części niewykorzystanej (zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kosztów przelewu, jeśli jest to przelew za granicę).

Jeśli uczeń jest nieobecny w niektóre dni lub godziny kursu, nie przysługuje mu zwrot pieniędzy.

8b. Jeśli nastąpi wypadek losowy uniemożliwiający lektorowi rozpoczęcie kursu lub kontynuowanie rozpoczętego już kursu, zaoferujemy klientom inny termin. Każdy klient ma wtedy prawo zażądać zwrotu pieniędzy za tą część kursu, która się nie odbyła.

8c. Wykluczenie ucznia z kursu przez nauczyciela jest możliwe gdy uczeń nie spełnia wymagań technicznych (np. nie używa odpowiedniego mikrofonu), jeśli zachowanie ucznia wykracza poza ogólnie przyjęte normy (np. przeszkadza pozostałym kursantom lub wypowiada się obrażając innych uczniów lub nauczyciela). Uczeń otrzymuje wtedy zwrot pieniędzy za tą część kursu, w której już nie uczestniczy.

9. Świadectwo i certyfikat umiejętności. Na koniec kursu uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia kursu w dwóch językach. Na świadectwie wyszczególniona jest frekwencja. Świadectwo nie zawiera informacji o osiągniętych umiejętnościach. Jeśli uczeń opuścił ponad 25% zajęć, otrzymuje zamiast świadectwa ukończenia kursu zaświadczenie o uczęszczaniu na kurs, na którym podana jest tylko liczba lekcji, w których uczeń uczestniczył, a nie jest napisane w ilu godzinach nie uczestniczył. Na poziomie A1 nie wydajemy certyfikatów umiejętności, na każdym wyższym poziomie staramy się to zrobić, w formie elektronicznej (mailowej).

Copyright @2018 Kompetansesenter.PL