• Polski
  • Norsk Nynorsk
  • Русский
  • English
  • +48 509 645 446
logo
notfound

Poziom B1

Chcę rozmawiać o życiu w społeczeństwie norweskim. Zapisz się

Kurs języka norweskiego na poziomie B1

  • mam ogromne doświadczenie w intensywnym uczeniu norweskiego
  • przeprowadziłem już prawie 200 stugodzinnych kursów w klasie w latach 2008-2020
  • kursy kameralne online są jeszcze bardziej dopingujące niż w klasie, płacisz za konkretne rezultaty

 

Możesz dołączyć do jednego z poniższych kursów w roku szkolnym 2021/2022

Kurs B1 ONLINE, 15 godzin lekcyjnych w tygodniu
5 dni w tygodniu (Pn-Pt), w godzinach od 08.30 do 12:00

charakter kursu: ONLINE
status kursu: Kurs zakończy się około 01.03.2022. Chętni, którzy chcieliby rozpocząć naukę w najbliższych miesiącach, proszeni są o zgłaszanie się.

1. Dla kogo przeznaczony jest kurs? Jest przeznaczony dla osób, które znają norweski na poziomie A2 i chcą pójść dalej oraz dla osób którym nie udało się zdać egzaminu na poziomie B1 i chcą uzupełnić umiejętności. Przy zgłoszeniu proszę poinformować nauczyciela z jakich kursów (ile godzin) i książek korzystaliście i na jakiej podstawie oceniacie swoją znajomość języka (wynik egzaminu, kiedy się odbył). 

2. Forma i cena zajęć. Zajęcia odbywają się online. Ani wyrażenie chęci uczestnictwa w zajęciach, ani ich rozpoczęcie nie obliguje do kontynuacji. Należności są naliczane bez względu na obecność ucznia aż do momentu otrzymania drogą mailową rezygnacji. 

Cena godziny lekcyjnej (45 minut) na tym kursie wynosi 44 PLN (lub 100 NOK) bez względu na liczbę uczestników (2 do 6 osób). Cena 100 lekcji 4400 PLN.

3. Dni i godziny zajęć.  Każdy kurs odbywa się według ustalonego planu.

4. Jaki jest cel kursu? Na zakończenie kursu uczestnik dużo pracujący samodzielnie poza kursem powinien osiągnąć poziom B1. Uczeń który będzie powtarzał materiał samodzielnie (i/lub posługiwał się norweskim na co dzień) będzie mógł zdać egzamin Norskprove na poziomie B1. Pilny uczeń będzie mógł zapisać się na zajęcia online na poziomie B2.

5. Co robimy na kursie? W czasie zajęć robimy różnorodne ćwiczenia z nauczycielem posługując się wyłącznie językiem norweskim. Korzystamy przy tym stale z dysku Google z materiałami nauczyciela. Poznajemy materiał tematyczny typowy dla poziomu B1.

Będziemy uczyli się pisać teksty, które uczeń ma sam zredagować w domu. Teksty będziemy poprawiali wspólnie, a jeśli będzie ich więcej to nauczyciel poprawiać będzie poza czasem lekcji. Teksty uczeń pisze na dysku lub dostarcza w formie elektronicznej na dysk. Uczeń powinien powtarzać w domu te ćwiczenia, które robiliśmy w czasie lekcji. 

Uczeń powinien też stale korzystać z nauki w życiu codziennym: w pracy, w sklepie w Norwegii. To da dużo większy postęp.
Uczeń może i powinien pytać o to, czego nie rozumie w czasie lekcji (po norwesku), lub przesyłać zapytania do nauczyciela po polsku. 

6. Jakie są wymagania? Kandydat musi umieć porozumiewać się po norwesku na poziomie A2. 

Kandydat musi zainstalować sobie program Microsoft Teams oraz nauczyć się korzystać z dysku wirtualnego Google.
Kandydat musi mieć słuchawki z mikrofonem na twardym wysięgniku (Dobre: Logitech G430, G432 dostępne w Norwegii). Dzięki dobrym słuchawkom z mikrofonem nadajemy do uszu innych tylko nasz głos i unikamy przekazywania rożnych odgłosów przeszkadzających innym kursantom i nauczycielowi. Te odgłosy (dla nas pozornie ciche) stanowią duży problem dla innych. 

Wszyscy dbamy o pozytywny nastrój w czasie lekcji.  

7. Sposób zajęcia miejsca na kursie. Po uzgodnieniu z nauczycielem i lekcji próbnej uczeń pisze drogą mailową prośbę o wystawienie faktury, podając swoje dane. Wpłata oznacza zgodę uczestnika na zawarte w tym tekście warunki. Faktura (bez VAT) może być w PLN lub NOK. Wpłat należy dokonywać z góry (po otrzymaniu numeru faktury).

Jeśli faktura jest w PLN, to wpłat należy dokonywać na konto bankowe w PLN, numer rachunku  w PLN: 20 1440 1387 0000 0000 0952 1402
tytułem:  kurs norweskiego, nazwisko i imię uczestnika, stopień lub nazwa kursu
Właścicielem kont jest: Kompetansesenter.pl, ul. Szczytnicka 30 m 3, 50-382 Wrocław, Polska

Jeżeli faktura jest w NOK wpłatę można zlecić tak, aby wpłynęła w koronach norweskich na poniższe konto. Koszta przelewu powinien wziąć na siebie wpłacający. Numer IBAN konta w NOK: PL76144013870000000009521461; nazwa: Kompetansesenter.pl; adres: 50-382 Wroclaw, Szczytnicka 30 m 3; Bank: PKO Bank Polski; SWIFT: BPKOPLPW

8. Rezygnacja klienta, nieobecności klienta, odwołanie kursu, wykluczenie ucznia

8a. Jeśli klient wpłaci jakąkolwiek kwotę i zrezygnuje za pomocą zgłoszenia mailowego z kursu przed jego rozpoczęciem lub w czasie trwania, wpłacone pieniądze zostaną mu zwrócone w części niewykorzystanej (zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kosztów przelewu, jeśli jest to przelew za granicę). 

Jeśli uczeń jest nieobecny w niektóre dni lub godziny kursu, nie przysługuje mu zwrot pieniędzy.  

8b. Jeśli nastąpi wypadek losowy uniemożliwiający lektorowi rozpoczęcie kursu lub kontynuowanie rozpoczętego już kursu, zaoferujemy klientom inny termin. Każdy klient ma wtedy prawo zażądać zwrotu pieniędzy za tą część kursu, która się nie odbyła.

8c. Wykluczenie ucznia z kursu przez nauczyciela jest możliwe gdy uczeń nie spełnia wymagań technicznych (np. nie używa odpowiedniego mikrofonu), jeśli zachowanie ucznia wykracza poza ogólnie przyjęte normy (np. przeszkadza pozostałym kursantom lub wypowiada się obrażając innych uczniów lub nauczyciela). Uczeń otrzymuje wtedy zwrot pieniędzy za tą część kursu, w której już nie uczestniczy.

9. Świadectwo i certyfikat umiejętności. Na koniec kursu uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia kursu w dwóch językach. Świadectwo nie zawiera informacji o osiągniętych umiejętnościach. Certyfikat opisujący umiejętności uczeń może otrzymać na prośbę mailem.

Copyright @2018 Kompetansesenter.PL